Általános ismertető

Az ECONOVUM AKADÉMIA Professzorok Vezetőképző Központja Kft. a felnőttképzésben regisztrált, a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által AL-0835 lajstromszámon akkreditált intézmény. Küldetésünk szerint részt kívánunk vállalni az Európai Unióban és az Egyesült Államokban már évek óta kiemelt feladatnak számító "életen át tartó tanulás" hazai kibontakoztatásában. Ez sok éves kutatómunkát és innovációs felnőttképzési programok kifejlesztését igényelte. A közelmúltban sikerült akkreditálni az itt bemutatásra kerülő legújabb professzionális programjainkat, amelyek a korábbiaknál még gyakorlatiasabb irányba viszik vezetőképző szolgáltatásainkat.

A felnőttképzésben regisztrált és akkreditált programvégzettségeket az ECONOVUM AKADÉMIA alapvetően saját hatáskörben tanúsítja, amelyet a Tanúsítványban megfogalmazott szóösszetétel szerinti Képesítésként lehet használni. Ez esetünkben a vezetői továbbképzés vállalatgazdász jellegét és szintjét, valamint sikeresen teljesített moduljait igazolja. Magyar nyelvű tárgymoduljaink tartalmi színvonala és választéka megfelel napjaink legkorszerűbb továbbképzési követelményeinek.

Az Econovum Akadémia újszerű módon személyre szabott formában - igyekszik a felnőttképzésben szolgáltatni színvonalas képzési programokat. Ezek elnevezése, valamint gyakorlatias tárgymodul összetétele is jelzi, hogy itt a nappali képzési programoknál gyakorlatiasabb, élethosszig történő tanulásról van szó. Mindazonáltal a túlnyomó részt szakmai tárgyakból álló programok szerkezete megfelel az élenjáró nemzetközi elvárásoknak. Ezáltal tesszük lehetővé a felnőttfejjel történő munka melletti tanulással versenyképes tudásszint megszerzését olyan elfoglalt emberek számára, akik ezt "főállású" Partnerként már nem tudják fölvállalni. Úgy ítéljük meg, hogy a bemutatásra kerülő egymásra épülő programjaink tartalmukban és formai követelményükben kielégítik ezeket a fő célkitűzéseket. A professzorok közreműködésével végzett tananyagfejlesztésünk és oktató, valamint vizsgáztató munkánk az eddigi akkreditációs ciklusokban teljes mértékben kielégítette egyfelől a felnőttképzési piac elvárásait, másfelől pedig felnőttképzési intézményünk minőségi követelményeit.

Intézetünk legmagasabb szintű programjának célja kettős:

- A kiválasztott területeken elmélyített szakmai ismeretek megszerzése.
- A Résztvevő kutatási készségének továbbfejlesztése.

Itt a program alapfilozófiája, hogy a Résztvevő szakmai tudását és intellektuális képességeit egyaránt továbbfejlessze. A konkrét tárgyi ismereteket oktatva igyekszik integrálni az új információkat az eredményesebb munkavégzés, kutatás, tervezés és irányítás érdekében. A program célja, ezen képességek legmagasabb szintre fejlesztése.

A legjobbaknak kifejlesztett program elsősorban vállalati vezetőknek szól. Legfőbb célkitűzése megismertetni a Felnőttképzésben Résztvevőket a vállaltvezetés különböző területeinek korszerű elvi-módszertani ismereteivel. A képzés keretében kiemelt szerepet kap a stratégiai vezetetés és szervezés, a marketing és innováció, a humán erőforrás-gazdálkodás, a pénzügyi és számviteli, valamint számos egyéb részterület ismereteinek oktatása. Ezáltal a Résztvevőben egy készség alakul ki a vállalat reál-, innovációs és értékfolyamatainak áttekintésére, amely nélkülözhetetlen a felsővezetői szerep betöltéséhez.

A fentiekhez azt a megjegyzést fűzzük, hogy a tárgymodulhoz kapcsolódó konzultációkat és vizsgákat is a gyakorlati alkalmazás tükrében kell végezni.

A piacgazdaság viszonyainak megfelelően az Európai Unióban ezen a szakterületen a munkáltató dönti el, hogy az adott végzettség megfelel-e a munkaköri követelményeknek. Ezt a mérlegelést segíti az a gyakorlat, mely szerint külön igazoljuk Partnereinknek az elvégzett tárgymodulokat és a vizsgaeredményeket. Az eddigi visszajelzések szerint a munkaerőpiacon előnyt jelent a nemzetközi rendszerrel megegyező végzettség megszerzése.

A gazdaságtudomány területén működésünk 20. évében már népszerűek vagyunk a csúcsvezetők egyéni továbbképzésében. Professzoraink szakterületükön elismert szakemberek, amit tudományos fokozatuk, gazdag publikációs eredményeik és színvonalas oktató munkájuk tanúsít. Tanári karunk a kutatásban is jeleskedik. Professzoraink több száz publikációja között mintegy 50 könyv szerepel. Továbbá tudományos kapcsolatokat is ápolnak neves európai és amerikai egyetemekkel.

A titok nyitja valószínűleg abban is rejlik, hogy színvonalas módon kidolgozzuk a megtanulandó anyagot. Ezeket kívánság szerint angol-magyar tükörfordításban is átadjuk. Ezt követően pedig hathatós konzulensi segítséget nyújtunk a cégnek is fontos Záródolgozat megírásához. Egyszóval az egyéni továbbképzési folyamatot takarékos időgazdálkodással valósítjuk meg.

Referenciaként megemlítjük, hogy jelenleg már átlagosan 25-30 neves partnercég elnöke és műszaki-gazdasági felsővezetője számára szolgáltatjuk személyre szabott, időtakarékos, ugyanakkor minőségileg igényes továbbképzési programjainkat. (Egy-egy Gazdasági Társaságtól átlagosan 1-4 személy iratkozik be hozzánk, így alakul ki az optimálisnak tekinthető 100 fős Résztvevői állományunk.)

Azt is büszkén említjük meg, hogy Résztvevőink között sikeres cégalapítók, sőt mindenkori társadalmi és politikai életünk egy-egy ismert szereplője is megtalálható. Mindemellett oktató és kutató munkánkat kizárólag szakmai-tudományos szempontok vezérlik.

A rendszer bevezetése óta eltelt több mint 20 év alatt, különféle programjainkban végzett több száz Résztvevőtől számos pozitív visszajelzést kaptunk a tudáskincs menedzser piaci fogadtatásáról. Egyénileg illesztett képzésünk bizonyára vonzza a tehetségeket, merthogy például 3 korábbi Résztvevőnk is később "Év Menedzsere" címet kapott, sokan pedig felsővezetői beosztásba kerültek.

Önt is szívesen várjuk az ECONOVUM AKADÉMIA Partneri Családjába és Menedzser Klubjába!

Üdvözlettel a tanári kar nevében:

Dr. Iványi Attila Szilárd
MTA doktor, egyetemi professzor
ügyvezető igazgató

Nyomtatható verzió

English Version magyar verzió Econovum Akadémia WebMail Tájékoztatás Köszöntő Általános ismertető Programok és modulok Oktatási segédanyagok Oktatóink Partner kapcsolatok Akkreditáció Menedzser Klub Hírek és események Portréfilm levélküldés